O SPOLKU

Radlice v Městské části Praha 5 jsou atraktivní rychle se rozvíjející oblastí. K tomu je předurčuje výborná dopravní dostupnost daná jednak stanicí metra Radlická na trase B, jednak konečnou tramvaje č. 7. V budoucnu dojde ještě ke zlepšení automobilové dostupnosti protažením Radlické radiály. Přitom v těsné blízkosti je nejkrásnější chráněná oblast Prahy, Prokopské údolí, umožňující řadu sportovních aktivit od běhání a chůze až po jízdu na kole v terénu.
Proto si Radlice zvolila pro svoje obří sídlo ČSOB, proto zde v těsné blízkosti na Malvazinkách postavil největší český developer Central Group kondominium s 350 byty, proto zde další developeři připravují řadu projektů, převážně bytových. Počet obyvatel Radlic tak neustále roste a se znalostí věci lze konstatovat, že ještě dlouho bude růst.
S tím ovšem rostou i nároky na volnočasové aktivity lidí, kteří v Radlicích bydlí nebo pracují. Developeři, žel, nepovažují zařízení pro oddech a zábavu za komerčně výnosné a ve svých projektech s nimi nepočítají. V Radlicích tak možnost sportovního vyžití skýtají pouze tradiční dva sportovní kluby – Tělovýchovná jednota RADLICE o.s. a Sportovní klub Motorlet.
Nově zakládaný Sportovní spolek seniorů Radlice si klade za cíl tuto diskriminaci, vzniklou z finanční nerovnosti seniorů vůči pracující populaci, odstranit. Za přiměřené členské příspěvky by mělo být umožněno sportovat každému. Hromadnou objednávkou sportovních zařízení (kurty, posilovna, bazén) je možno náklady na sport zlevnit. Rovněž organizací vhodných sportovních a kulturních akcí, jako jsou cyklotury, turistické výlety a lyžařské zájezdy, pro jednotlivce i celé rodiny, by mělo být umožněno sportovní vyžití i méně majetným spoluobčanům.
Je známo, že děti ke sportu přivádějí prarodiče, neboť rodiče přes týden a často i o víkendu musí vydělávat na živobytí včetně sportování svých dětí. Úloha seniorů při výchově dětí je nezastupitelná. A o víkendu se rodiny spojují, sportují děti, rodiče, prarodiče dohromady, což rodinu výrazně stmeluje. Členy Sportovního spolku seniorů Radlice by tedy měly být celé rodiny včetně dětí a vnuků. Zájemci o tento způsob rodinného sportování jsou již dnes, před založením klubu, i majetní občané ochotní přispět ke splnění těchto cílů sponzorským darem.
Zapojení spolku do celostátních grantových programů a nadačních seniorských aktivit by mělo přinést finanční zdroje, které budou použity k alespoň částečným úhradám sportovních seniorských aktivit (pronájmy hal, bazénů, ubytování při turistických a cykloturistických akcích).
Rovněž je třeba zmínit skutečnost, že záměry Sportovního spolku seniorů Radlice zaujaly jednoho z radlických developerů natolik, že se rozhodl vybudovat pro něj sportovně technické zázemí. V něm předpokládáme prostory pro shromažďování, administrativu, úschovnu, půjčovnu a servis sportovního nářadí (kola, tenisové rakety, lyže apod.) Jednáme i o možnosti příležitostného ubytování případných mimopražských (mimoradlických) členů.
Závěrem je nutno zdůraznit, že záměrem není v žádném případě závodní sport, a to ani v seniorských kategoriích. Předpokládáme, že většinovými členy spolku budou senioři. Senioři různých věkových kategorií, neboť seniory nás, dle našeho názoru, dělají naše děti. Seniory se stáváme v okamžiku, kdy naše ratolest přestává být dítětem a stane se juniorem či juniorkou. A to se nám může stát velmi brzy. Tím nejúspěšnějším završením životní cesty je potom společná aktivita seniora se svým (svými) juniorem (juniory). Pracovní nebo sportovní. Kdo to zažil, to potvrdí.
A tomu chce Sportovní spolek seniorů Radlice být nápomocen. Věříme, že tato činnost má smysl. Pokud alespoň několik z členů klubu nalezne v činnosti klubu uspokojení, nový náboj či životní náplň, bude to úspěch. A stálo to za to!